Menu Sluiten

Woordenlijst hardware wallet

Het Bitcoin netwerk is uitgebreid en kan op veel verschillende manieren gebruikt worden. Er is een hele Bitcoin gemeenschap en Bitcoin economie ontstaan met het bijbehorende Bitcoin jargon. Op deze pagina zullen we alle speciale woorden die op deze website over hardware wallets voorkomen uitleggen en de betekenis geven.

Adoptie

Bitcoin adoptie betekent dat steeds meer mensen het gaan gebruiken. Bitcoin adoptie kan zowel groeien omdat meer mensen het als betaal methode gaan gebruiken als toename in het aantal gebruiksmogelijkheden. De bitcoin adoptie loopt paralel met de prijs, omdat bij toenemend gebruik de vraag toeneemt en de aanvoer is beperkt. Bitcoin adoptie wordt gedreven door het netwerk effect: Hoe meer mensen het gaan gebruiken, hoe bruikbaarder het wordt. Het ultieme doel voor Bitcoin is mainstream adoptie, dit betekent dat iedereen het gebruikt.

Asset

Een asset is een eigendom met financieele waarde. Assets worden meestal gekocht om in de toekomst duurder te verkopen en / of om er een periodiek inkomen uit te halen. Assets kunnen fysiek zijn of op papier (bewijs van eigendom). Bitcoin is het eerste elektronische asset en wordt meestal gebruikt voor speculatie of als ‘store of value’. Omdat Bitcoin een nieuwe technologie is, is het nog niet duidelijk in welke asset class het hoort. Sommige landen rekenen het als een currency en andere als een commodity. Er zijn ook nog veel landen waar bitcoin nog geen legale status heeft.

Altcoin

Een altcoin is een cryptocurrency anders dan Bitcoin. De meeste altcoins zijn gebaseerd op een blockchain, maar ze gebruiken allemaal cryptografie. Altcoins proberen dingen beter of anders te doen dan Bitcoin, maar Bitcoin profiteert van de oudste, grootste en sterkste blockchain. Ook het netwerk effect en het voordeel van de ‘first mover’ helpen Bitcoin sneller vooruit.

bitcoin

bitcoin zonder hoofdletter staat voor de currency, de munt en de betaalmethode bitcoin. Dit is bij het grote publiek de bekendste toepassing van deze cryptocurrency, maar er is door de blockchain slim te gebruiken nog veel meer mogelijk.

Bitcoin

Bitcoin met een hoofdletter B staat voor het Bitcoin netwerk. De currency is maar een klein deel van het totale netwerk.

Bitcoin exchange

Een bitcoin exchange is een platform waar je bitcoins (en meestal ook andere cryptocurrencies) kan wisselen voor fiat en fiat voor bitcoins. Bij de meeste exchanges kan je ook je bitcoins bewaren, maar bedenk wel dat exchanges vaak gehackt worden. Het is beter de exchange alleen te gebruiken om te wisselen en jouw bitcoins zelf veilig op te slaan (bijv. op een hardware wallet).

Bitcoin netwerk

Het Bitcoin netwerk is de gehele infrastructuur waar Bitcoin op draait. Het Bitcoin netwerk bestaat uit de blockchain, sidechains, applicaties, mijners, wallets en gebruikers. De currency bitcoin is hier maar een toepassing van (wel de belangrijkste van het moment). Het Bitcoin netwerk groeit in verschillende lagen en deze lagen groeien zelf ook. Op deze manier wordt het netwerk steeds robuuster, beter beveiligd, breder toepasbaar en krijgt het meer capaciteit.

Bitcoin wallet

Een bitcoin wallet is een applicatie waar je jouw bitcoins mee op kan slaan en gebruiken. Een bitcoin wallet bestaat uit een public key en een private key. Je kan met je wallet onder andere transacties maken en je saldo inzien. Er zijn verschillende wallets, zoals online wallets, paper wallets en hardware wallets.

Blockchain

De blockchain is de basis van het Bitcoin netwerk. Een blockchain is een soort balans waar alle transacties per 10 minuten gebundeld zijn (in blokken) en waar alle deelnemers een kopie van hebben. De transacties worden door de mijners verwerkt en zijn beveiligd door proof of work. De Bitcoin blockchain is de oudste en sterkste blockchain en de beveiliging is al zo sterk dat het in al die jaren nog nooit gehackt is. Behalve voor het bijhouden van transacties is de blockchain voor nog veel meer toepassingen interessant.

Brain wallet

Het is mogelijk om je private key te onthouden, dit wordt een brain wallet genoemd. Een private key bestaat uit een reeks karakters en dit is moeilijk te onthouden. Om een brain wallet te maken die makkelijker te onthouden is, kan je de private key doormiddel van cryptografie omzetten in een wachtwoord. Voor een veilige brain wallet moet je een goed wachtwoord gebruiken, er zijn al veel brain wallets gehackt door brain wallet mijners. Brain wallet mijners gebruiken speciale software waarmee ze voor de hand liggende wachtwoorden zoals teksten uit bekende liedjes of bepaalde gezegden proberen.

Cryptocurrency

Een cryptocurrency bestaat uit een hoeveelheid tokens die in een bepaald netwerk gebruikt kunnen worden. Deze tokens kunnen deelname aan het netwerk bewerkstelligen of op exchanges verhandeld worden. Sommige cryptocurrencies worden ook bij bepaalde ondernemingen als betaalmiddel geaccepteerd. Om waarde te kunnen vertegenwoordigen moeten deze tokens schaars zijn. Om de veiligheid van het netwerk te garanderen en vervalsing van tokens te voorkomen wordt cryptografie gebruikt. De bekendste cryptocurrency van het moment is bitcoin en deze currency begint langzaam een plaats in de internationale currency markt te veroveren.

Cryptografie

Cryptografie is een technologie om bepaalde elektronische boodschappen te vervormen en alleen leesbaar te laten zijn voor personen die hiervoor aangewezen zijn. Cryptografie is vooral ontwikkeld voor militaire voorzieningen, maar wordt tegenwoordig ook veel voor digitale veiligheid en privacy gebruikt. Door verschillende cryptografische technieken slim te combineren is het mogelijk geworden een veilige en niet te kopiëren elektronische munt te ontwikkelen. Het Bitcoin netwerk wordt beveiligd door SHA256.

Cold storage

Cold storage is het offline bewaren van je private key. Dit is de veiligste manier om je bitcoins te bewaren. De private key is de sleutel om je bitcoins mee te verzenden, dus degene die deze in bezit heeft kan de bitcoins uitgeven. Wanneer je private key op een online apparaat staat, kan het door hackers gestolen worden. Voorbeelden van cold storage zijn paper wallets, hardware wallets, brain wallets en wallets op offline computers. Cold storage is het veiligste wanneer de keys offline zijn gecreëerd op een apparaat dat nooit eerder met het net verbonden is geweest. Het grootste gevaar van cold storage is dat je jouw private key verliest, zonder private key kan je nooit meer bij je bitcoins!

Counterparty

Counterparty is een altcoin geënt in het Bitcoin netwerk met als doel functies mogelijk te maken die met Bitcoin zelf niet kunnen. De belangrijkste functies zijn een platform om digitale tokens te ontwikkelen, een DEX (decentralized exchange) en een platform voor smartcontracten. Counterparty is ontstaan doormiddel van ‘proof of burn’, dit betekend dat een aantal bitcoins naar een adres is gestuurd waar ze opgesloten zitten. Deze bitcoins vertegenwoordigen de Counterparty tokens (CXP). Counterparty zegt in de toekomst Ethereum smartcontracten op hun platform te kunnen draaien.

Dash

Dash is een altcoin gespecialiseerd in privacy en snelheid.

Dodgecoin

Dodgecoin is een altcoin, ontworpen om sneller te zijn dan bitcoin. Dodgecoin is vooral bedoeld om fooi te geven en voor mini transacties.

Ether

Ether is de cryptocurrency die gebruikt wordt voor het smart contract platform Ethereum. Alle betalingen in Ethereum applicaties vinden plaats doormiddel van Ether. Ether wordt door de ontwerper van Ethereum ook wel de brandstof van het platform genoemd. Ether is niet zoals Bitcoin ontworpen als een currency of store of value, de inflatie is groter en er is dus een hogere adoptie rate nodig om de prijs te laten stijgen. Toch is Ether de laatste tijd zeer in trek bij investeerders, omdat de technologie zeer interessant is en er de komende jaren dus een flinke groei verwacht wordt.

Ethereum

Ethereum is een op blockchain gebaseerd platform, speciaal ontworpen voor smart contracten. Via smart contracten kunnen afspraken tussen verschillende partijen in de blockchain worden vastgelegd, waarbij betalingen automatisch worden gedaan wanneer bepaalde uitgevoerde voorwaarden worden bevestigd door een zogenaamde input. De applicaties die op Ethereum gebouwd kunnen worden zullen bestaande processen efficiënter en betrouwbaarder maken en daarnaast nieuwe toepassingen mogelijk maken. Ethereum wordt ook wel ‘the world computer’ genoemd en is na Bitcoin de grootste altcoin in marktkapitalisatie.

Fiat

Een fiat currency is een currency dat is uitgegeven en beheerd door de overheid of een centrale bank. Bij een fiat currency is het mogelijk de prijs te beheersen door geld te vernietigen of bij te drukken. In de huidige ‘currency wars’ wordt de valuta gebruikt om de concurrentie positie van een land te verbeteren. Dit wordt gedaan door geld bij te drukken, met het nadeel dat het bestaande geld in waarde daalt, omdat het aanbod groter wordt bij een constante vraag. Op deze manier wordt de koopkracht negatief beïnvloed en neemt de waarde van alle assets die in deze currency genoteerd staan af. Deze negatieve effecten zijn te voorkomen door je vermogen te bewaren in schaarse assets die niet door een 3e partij bijgemaakt kunnen worden, zoals edelmetalen of cryptocurrency.

Gedecentraliseerd

Gedecentraliseerd betekend dat het proces verspreid over het netwerk plaatsvind en niet op een vastgestelde locatie. Het bekendste gedecentraliseerde netwerk is het internet. Het internet bevind zich niet op een bepaalde plaats, maar is wereldwijd verspreid over alle computers die eraan deelnemen. Het voordeel van decentralisatie is dat er geen lokaal punt is om aan te vallen en dat de deelnemers zelf de macht over het netwerk hebben en niet een kleine groep mensen. Bitcoin is de eerste gedecentraliseerde valuta. Omdat het gedecentraliseerd is, is het moeilijk aan te vallen, niet te devalueren en kan wereldwijd iedereen zonder toestemming van een 3e partij eraan deelnemen. Een gecentraliseerde blockchain kan nooit hetzelfde niveau van veiligheid, efficiëntie en innovatie bereiken als een gedecentraliseerde blockchain. Decentralisatie is voor iedereen, door iedereen!

Hackers

Hackers zijn personen die proberen in te breken in elektronische systemen om zo informatie of digitale assets te stelen. Bitcoin en andere cryptocurrencies trekken hackers aan die met bepaalde software pincodes proberen te stelen of kraken. Het Bitcoin netwerk zelf is niet te hacken, maar online wallets en exchanges worden regelmatig gehackt. Cold storage is een manier om je bitcoins bij hackers weg te houden en een hardware wallet is de simpelste manier om dit te doen. Bewaar dus nooit grote bedragen in cryptocurrency online, maar hou ze offline zodat hackers er niet via het net bij kunnen.

Hardware wallet

Een hardware wallet is een extern device dat via een USB aansluiting aan de computer aangesloten kan worden. Op een hardware wallet kan een of meerdere wallet staan waarmee in een beveiligde omgeving transacties kunnen worden gedaan. De private key komt dus nooit in aanraking met de online omgeving. Een hardware wallet is dan ook de enige manier om je bitcoins in cold storage te houden en toch realtime transacties te kunnen doen. Andere vormen van cold storage moeten eerst online worden gebracht alvorens er betalingen mee gedaan kunnen worden. Bitcoins ontvangen kan wel in alle vormen van cold storage, omdat hierbij alleen de public key en niet de private key gebruikt wordt.

Hash power

Hash power is rekenkracht dat wordt gebruikt om bitcoin en andere cryptocurrencies die met proof of work werken te mijnen. Het mijnen van bitcoin is het beveiligd bevestigen van transacties en hier verdienen de mijners BTC mee. Alle transacties in een blok worden cryptografisch omgezet in een reeks van 256 karakters (Wanneer SHA265 encryptie wordt gebruikt zoals bij Bitcoin) Een aantal van deze karakters wordt vervangen door een 0 en moet door de mijners geraden worden om een nieuw blok in de blockchain te vinden / creëren en een beloning te verdienen. Hashpower wordt uitgedrukt in hashes / second. Het aantal hashes / second betekent het aantal combinaties van karakters dat per seconde geprobeerd kan worden. Degene met het meeste hashpower heeft dus de grootste kans een nieuw blok te vinden. Het aantal nullen in de reeks characters wordt aangepast aan de tijd waarin een blok gemiddeld gevonden wordt over een bepaalde periode (wordt bij geregeld naar ongeveer 10 minuten) . Hoe meer hashpower er dus op het netwerk aanwezig is, hoe meer nullen er in de reeks komen en hoe moeilijker het wordt om een nieuw blok te vinden. Dit wordt de moeilijkheidsgraad genoemd. Wanneer de bitcoin prijs stijgt gaan er meer mensen mijnen. Hierdoor komt er meer hashpower op het netwerk, waardoor de moeilijkheidsgraad stijgt en het netwerk beter beveiligd wordt.

Lightcoin

Lightcoin is een altcoin die lichter is dan bitcoin en een kortere bloktijd heeft. Hierdoor kan een transactie sneller bevestigd kan worden. Lightcoin is gecreëerd om bitcoin op bepaalde punten te verbeteren, maar bitcoin loopt nog ruim voorop in acceptatie en marktkapitalisatie. Veel mensen in de crypto wereld noemen Lightcoin zilver, waar Bitcoin goud is.

Marktkapitalisatie

Marktkapitalisatie is de totale waarde van een asset dat wereldwijd beschikbaar is. Marktkapitalisatie wordt berekend door het aantal beschikbare eenheden te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Veel analisten proberen de toekomstige prijs van bitcoin te voorspellen aan de hand van marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie is nog zeer klein, duizenden keren kleiner dan andere asset groepen. Wanneer 1% van het geld wat nu in andere assets is geïnvesteerd naar bitcoin toe stroomt, zou de bitcoin prijs theoretisch tientallen keren over de kop moeten gaan. Aan de hand van marktkapitalisatie is het dus realistisch om te zeggen dat de sterke prijsstijging van bitcoin in het verleden nog maar het begin is, wanneer Bitcoin een echte asset class wordt.

Mijners

Het Bitcoin netwerk wordt beveiligd door de mijners. De mijners verwerken transacties door met gespecialiseerde hardware hash power, ofwel rekenkracht aan het netwerk te leveren. Door hashpower te leveren gaan ze de race aan met andere mijners om als eerste een nieuw blok in de blockchain te vinden. Wanneer een nieuw blok wordt gevonden worden al de transacties in dat blok bevestigd en krijgt de mijner die hem gevonden heeft 12,5 BTC + de mining fees. Om het Bitcoin netwerk te beveiligen door hash power te leveren moeten de mijners investeren in hardware en elektriciteit, dit wordt proof of work genoemd.

Monero

Monero is een altcoin ontworpen om anoniem transactions te kunnen doen. Door de goede privacy hebben veel sites op het ‘dark web’ Monero als betaalmiddel geaccepteerd. Monero is hierna sterk in waarde gestegen.

Monetaire verruiming

Monetaire verruiming is het bijdrukken van een bepaalde fiat currency door een centrale bank. Monetaire verruiming wordt gedaan om de waarde van een currency te laten zakken en hiermee de concurrentiepositie van het land waar deze currency gebruikt wordt te verbeteren. De laatste tijd wordt monetaire verruiming op zo’n grote schaal toegepast, dat wanneer een land het doen anderen moeten volgen om hun concurrentiepositie weer te verbeteren. Dit wordt een currency war of valuta oorlog genoemd. Wanneer geld wordt bijgedrukt stroomt dit vaak naar de financiële markten, maar het spaargeld van de burgers wordt minder waard. Bitcoin kan niet worden bijgedrukt, dus om je geld tegen deze ontwaarding te beschermen kan je jouw vermogen in bitcoin stallen. Bitcoin wordt om die reden en omdat het niet correleert met andere financiële producten naast goud als een veilige haven gezien.

Namecoin

Namecoin is een altcoin, ontwikkeld om indentiteit en domeinnamen mee in de blockchain vast te leggen.

Online wallet

Een online wallet is een wallet die je op je computer of smartphone installeert. Het voordeel van een online wallet is dat je zeer gemakkelijk instant transacties kan doen. Het grote nadeel echter is dat een online wallet relatief gemakkelijk te hacken is. Bewaar dus nooit grote bedragen op je online wallet, maar gebruik hem alleen om dagelijkse transacties mee te doen en houd grotere bedragen in cold storage. Een hardware wallet is de enige manier om vanuit cold storage instant transacties te doen.

Paper wallet

Een paper wallet is een wallet op papier. Door de private key of de recovery seeds op papier te bewaren en te zorgen dat deze informatie nergens meer offline beschikbaar is, is het onmogelijk om voor hackers om jouw wallet te hacken en dus je bitcoins te stelen. Het 100% veilig aanmaken van een paper wallet is vrij ingewikkeld, je moet de wallet namelijk ook offline aanmaken. Wanneer je met een paper wallet transacties wil doen, zal je hem eerst in een online wallet in moeten voeren.

Private key

De private key is de sleutel waarmee je transacties kan maken. Bij het aanmaken van je wallet krijg je jou private key in de vorm van een reeks characters en ook als QR code. De private key moet strikt geheim blijven, iedereen die hem in handen krijgt kan jou bitcoins verzenden.

Proof of work

Proof of work is de basis van de beveiliging van het Bitcoin netwerk. Mijners bevestigen transacties in de Bitcoin blockchain door hash power te leveren en daarmee kans te maken om als eerste een nieuw block te vinden / creëren en daarvoor beloond te worden. Om deze hash power te kunnen leveren, moet geïnvesteerd worden in hardware en elektriciteit. Om dus een blok te kunnen vinden moet je werk hebben verricht (proof of work) door kostbare bronnen op te offeren. Het hele netwerk, dat verspreid is over heel de wereld zal de transacties bevestigen hoe ze echt hebben plaatsgevonden. Dus degene die het netwerk probeert te foppen en met afwijkende informatie komt zal verliezen en zijn kostbare bronnen kwijt zijn. Alleen wanneer diegene meer dan 50% van de hash power heeft is dit mogelijk (dit wordt een 51% attack genoemd). De hash power op het Bitcoin netwerk is tegenwoordig gigantisch, dus voor een individueel persoon of partij is dit zo goed als onmogelijk de blockchain te kraken. Wanneer je informatie in de blockchain met terugwerkende kracht wil veranderen zal dit nog veel meer kosten. Elk blok van 10 minuten zal overschreven moeten worden met meer hashpower dan waarmee het gecreëerd is. Dit betekent dat je om een uur te veranderen al meer dan 6 keer zoveel hashpower als heel het netwerk nodig hebt (kan je nagaan wat een maand, jaar enz. kost). Daarom worden bij bepaalde platforms voor grotere bedragen meerdere confirmaties van 10 minuten vereist.

Public key

De public key is het adres waar je bitcoins op kan ontvangen. Net als de private key krijg je de public key in de vorm van een reeks characters of een QR code wanneer je een wallet aan maakt. De public key mag iedereen wel zien.

Recovery seeds

Recovery seeds zijn 12 tot 24 woorden die ontstaan zijn door jouw private key met behulp van cryptografie om te zetten. Bij het aanmaken van een wallet wordt gevraagd deze woorden op te schrijven en dit zeer goed te bewaren. Wanneer je nu je wallet kwijt raakt of je pincode vergeet, kan je dezelfde wallet weer opnieuw downloaden en door je recovery seeds in te vullen je saldo terug halen. Bewaar je recovery seeds dus altijd goed en zorg dat niemand anders ze ooit te zien krijgt!

Rootstock – RSK

Rootstock of RSK is een sidechain van Bitcoin die binnenkort beschikbaar komt. De blockchain van Bitcoin is niet zo geschikt voor smart contracten en dus is Rootstock gebouwd om het op het Bitcoin netwerk mogelijk te maken. Bitcoins kunnen in de sidechain gelockt worden en dan kunnen ze als betaalmiddel in Rootstock gebruikt worden. Alle smartcontracten die op Ethereum werken zullen het ook op Rootstock doen, alleen is Rootstock doordat het op Bitcoin gebaseerd is veel beter beveiligd. Bovendien heeft Bitcoin nog nooit een hardfork gehad en is er nog nooit een rollback gedaan. Ook zal Rootstock bijdragen aan het scaling dilemma, het zal veel meer transacties aankunnen dan de Bitcoin blockchain zelf.

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto is de maker van Bitcoin, maar niemand weet wie het is. Het kan een individu zijn, maar waarschijnlijk een groep. Na de lancering van Bitcoin heeft Satoshi now een tijdje online van zich laten horen om later in het niets te verdwijnen. Waarschijnlijk is het verstandig geweest om anoniem te blijven, want er zijn vele instanties niet blij met de opkomst van Bitcoin.

Smart contracten

Smart contracten zijn overeenkomsten in een blockchain die wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan vanzelf uitgevoerd worden. Deze voorwaarden worden als input ingevoerd en zullen betalingen automatisch uit laten voeren. Hierdoor kan veel administratief werk bespaard worden en kan fraude en menselijk falen voorkomen worden. Ook kunnen mensen nu een overeenkomst met elkaar aangaan zonder elkaar te hoeven kennen of vertrouwen. Via smartcontracten kan een applicatie als Uber geautomatiseerd worden en is er geen achterliggend bedrijf meer nodig. Wanneer iemand in de (al dan niet zelf rijdende) taxi stapt voert hij zijn bestemming in en hij betaald de BTC aan de applicatie die het in escrow neemt. Nu rijd de taxi naar de bestemming en de GPS geeft als input de rit gedaan is. Nu gaat de BTC vanuit de escrow naar de wallet van de taxi en gaan vanzelf de deuren open. Uiteraard is dit nu nog toekomstmuziek, maar smart contracten kunnen ook veel simpeler zijn en op elke bedrijfstak toegepast worden. Momenteel het meest bekende smart contract platform is Ethereum, maar binnenkort zal het ook op het Bitcoin netwerk mogelijk worden via Rootstock / RSK.

Store of value

Een store of value is een asset waar mensen de waarde van hun vermogen in stand kunnen houden wanneer zich economisch zware tijden voor doen. Traditioneel zijn goud en zilver de bekendste ‘veilige havens’, maar sinds kort begint bitcoin zijn plaats te veroveren. Bitcoin correleert niet met andere assets en is dus geschikt om een beleggingspakket meer stabiel te houden. Ook als currency is het een store of value, omdat er geen overheid of bank controle over heeft en het dus niet zomaar bij geprint kan worden. Nieuwe bitcoins worden met een vaste rate van 12,5 BTC per blok (10 minuten) vrijgegeven. Deze aanvoer zal langzaam afnemen en uiteindelijk zullen er nooit meer dan 21 miljoen in omloop komen.

Testnet

Testnet is de testvorm van Bitcoin waar je nieuwe software en features mee kan uitproberen zonder echte bitcoins op het spel te zetten

Volatiel

Volatiliteit van een asset geeft aan hoe bewegelijk de prijs is. Wanneer een asset volatiel is gaat de prijs veel op en neer en is er kans op grote winsten of verliezen. Een currency hoort niet te volatiel te zijn, want dan verandert je koopkracht met de dag en dat geeft onzekerheid. Bitcoin was in de begin jaren zeer volatiel, maar begint met de jaren steeds stabieler te worden en dat komt zijn bruikbaarheid als betaalmiddel te goede. Waarschijnlijk met het volwassen worden van Bitcoin zal deze trend doorzetten.

Zcash

Zcash is een altcoin met de zelfde eigenschappen als bitcoin, maar een extra layer die het 100 % anoniem maakt. Bitcoin is pseudo anoniem omdat de blockchain door iedereen is in te zien en daarom is Zcash gecreëerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *